Generelt:
Måleudstyret er det amerikansk producerede Vantage Pro2, det vil sige at alle måleresultaterne er konverterede fra amerikanske enheder.

VIND:
Vinden måles fra en bøje placeret 350 meter fra land. Bøjen ligger på 20 meters vanddybde, og målesensoren er 2,5 m over vandspejlet. Bøjen er fikseret nord/syd og giver korrekt vindretning +/- 20 grader
Måleren er stort set fri af mekanisk turbulens fra skovene, men ved vindretning fra SØ kan der være mindre påvirkninger.

Målinger:
Aktuel vind:         Måles hver 10 sek
Middelvind:         Gennemsnit over 10 min.
Vindstød:            Døgnets højest måling angivet med tidspunkt. (opdaters hver hele time)

TEMPERATUR VAND:
Måleren er placeret 14 meter fra land på 1,5 meters vanddybde og sensoren er 0,4 meter under vandoverfladen.
Selv om der ikke er egentlig understrøm i vandet, kan vandtemperaturen variere med vinden. F.eks ved fralandsvind vil det varme overfladevand blive trukket væk fra bredden, og det kolde bundvand bliver trukket op. Vandtemperaturen kan skifte flere grader afhængig af vinden.

Måling:                Aktuel værdi opdateres hver 10 sek. nøjagtighed 0,5 grad.

TEMPERATUR LAND
Måleren er placeret på land 100 meter fra bredden. Sensoren er placeret i 2 meters højde og er afskærmet fra sol.

Måling:                Aktuel værdi opdateres hver 10 sek. nøjagtighed 0,1 grad

ØVRIGE SENSORER
Barometer, luftfugtighed m.m. er placeret sammen med land-temperaturmåleren.

INFORMATION OM MÅLINGERNE
VEJRSIDEN:
Vises i "Flash Player". Kan downloades fra denne hjemmeside:
ADOBE
FLASH PLAYER
Spørgsmål eller kommentarer er velkommen på:

                   vision@it.dk